05.01 Przystawka do ściągania piast kół

05.01_Przystawka_532067dd575d6.jpg05.01_Przystawka_532067dd575d6.jpg

Przystawka do ściągania piast kół samochodów ciężarowych

Do ściągnięcia piasty koła należy zastosować:
1. Prasa hydrauliczna 50T (05.00)
2. Przystawka 05.01