Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi:
- urządzeń do napełniania układów klimatyzacji
- maszyn do wulkanizacji
- diagnoskopów
- urządzeń do ustawiania geometrii kół"