Tarcza spawalnicza TSD 50x100 preszpan

Tarcza_spawalnic_4d6bd703e6d03.jpgTarcza_spawalnic_4d6bd703e6d03.jpg

Tarcza spawalnicza przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącym procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. Tarcza spawalnicza przeznaczona jest do prowadzenia nstępujących prac spawalniczych: spawanie łukiem elektrycznym metodami MIG, MAG, elektrodami otulonymi , żłobienie elektropowietrzne i cięcie strumieniem plazmy.

Tarcza spawalnicza wyposażona jest w wymienne filtry spawalnicze.
Filtry te przez odpowiednio dobrane stopnie ochrony zapewniają ochronę oczu spawacza przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym oraz intensywnym światłem,które towarzyszy procesom spawania.

 

Dane techniczne Tarcza TSD 50x100
Szerokośc 260 mm
Wysokośc 475 mm
Głębokośc 110 mm
Masa z filtrem i szybką

450 g

Filtr spawalniczy - wymiar 50x100mm
Kod towaru TSD 50x100